Meie tegevus on suunatud noorele, eelkõige iseseisvat elu alustavale noorele, kes on kasvanud eraldi bioloogilistest vanematest või on jäänud muul põhjusel ilma vanemlikust toest. Noore toetatud iseseisvumise nimel teeme koostööd kohalike omavalitsutega ja hooldusperedega.

Pakume noorele professionaalset abi

Pakume mitmekülgseid toetavaid teenuseid. Kõige olulisemaks on tugiisikuteenus. Meil tegutsevad kogemustega, hea kvalifikatsiooniga tugiisikud.
Osutame ka muid toetavaid teenuseid (psühholoogiline nõustamine, kunstiteraapia, sotsiaalnõustamine) ning viime noored kokku sarnase kogemusega noortega, kellel on tahe ja pädevus anda edasi teadmisi ja kogemusi.

Teeme koostööd kohaliku omavalitsusega

Kohalikele omavalitsustele oleme käepikenduseks järelhoolduse korraldamisel. Pakume lisaks tugiteenustele ka komplektset lahendust järelhooldusteenuse korraldamisel.

Noor, kes sa oled iseseisva elu lävel ja vajad abi

Pöördu julgelt meie poole! Oleme just Sinu jaoks olemas, et koos leida parim lahendus, kuidas edasi minna.

Tugiisik Sinu kõrval

Sul on võimalus saada endale tugiisik, kes on alati Sinu kõrval, et eluasju arutada ning nõu ja jõuga aidata.

Elukohaga seonduvad mured

Nõustame Sind sobiva elukoha leidmisel, olgu selleks kas õpilaskodu, üürikorter,
munitsipaalkorter või isiklik eluase.

Kui enda tarkusest jääb puudu 

Pakume sulle psühholoogilist tuge, sotsiaalnõustamist ja kunstiteraapiat. Viime kokku sarnase kogemusega noortega.