Anname asendushoolduselt ellu astunud noorele suuna kindlale teeotsale ning loome toetava keskkonna tema täieliku iseseisvumiseni.

Pakume noorele professionaalset abi

Anname nõu eluasemeküsimustes, osutame toetavaid tugiteenuseid (psühholoogiline nõustamine, kunstiteraapia, sotsiaalnõustamine) ning viime noored kokku sarnase kogemusega noortega, kellel on tahe ja pädevus anda edasi teadmisi ja kogemusi.

Koostöö kohaliku omavalitsusega

Kohalikele omavalitsustele oleme käepikenduseks järelhoolduse korraldamisel. Pakume lisaks tugiteenustele ka komplektset lahendust järelhooldusteenuse korraldamisel.

Noor, kes sa oled iseseisva elu lävel ja vajad abi

Pöördu julgelt meie poole! Oleme just Sinu jaoks olemas, et koos leida parim lahendus, kuidas edasi minna.

Tugiisik Sinu kõrval

Sul on võimalus saada endale tugiisik, kes on alati Sinu kõrval, et eluasju arutada ning nõu ja jõuga aidata.

Elukohaga seonduvad mured

Nõustame Sind sobiva elukoha leidmisel, olgu selleks kas õpilaskodu, üürikorter,
munitsipaalkorter või isiklik eluase.

Suunatuli näitab suunda

Anname Sulle suuna leidmaks kindel teeots elus. Pakume ka psühholoogilist tuge, sotsiaalnõustamist ja kunstiteraapiat.