06.04.2019

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastab MTÜ Suunatuli projekti "Suunatuli tööle"

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) rahastab "Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2019. aasta taotlusvooru tingimustes" MTÜ Suunatuli projekti "Suunatuli tööle". KÜSK toetab projekti "Suunatuli tööle" elluviimist summas 4000 eurot. Projekt viiakse ellu 01.04-31.07.2019

Projekti "Suunatuli tööle" eesmärk on MTÜ Suunatuli tegevuse jõustamine ja jätkusuutlikkuse tagamine, mille käigus:

  • analüüsitakse põhitegevusega seotud arengukohad,
  • töötatakse välja  teenused ja tegevused,
  • luuakse motiveeritud meeskond,
  • pannakse paika tegevuskava arenguhüppeks

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09. 06.2018

MTÜ Suunatuli osutab asendushooldselt ellu astunud noortele tugiisikuteenust

" Sotsiaalkindlustusamet korraldab tugiisikuteenuse osutamist asendushoolduselt elluastuvatele noortele. Riigihanke tulemusena osutab põhja piirkonnas (Harju-, Rapla- ja Järvamaa) tugiisikuteenust kuni 31.05.2020 MTÜ Suunatuli (juhatuse liige ja projektijuht Aive Makko).
Tugiisikuteenus on mõeldud nii asendus- või perekodust, perekonnas hooldamiselt/hooldusperest kui perekonnas eestkostelt lahkuvatele noortele, kes asuvad iseseisvalt elama...Loe edasi uudistest