Kommenteeri

SOS Lasteküa Eesti Ühingu projekti Leaving Care – An Integrated Approach to Capacity Building of Professionals and Young People koostööpartner.

Käesolev projekt on toetatud Euroopa Komisjoni poolt. MTÜ Suunatuli osaleb koostööpartnerina perioodil 01.09.2018 – 31.03.2020

MTÜ Suunatule poolt ellluviidavad tegevused:

ONE-STOP-SHOP tegevuste läbiviimine ja korraldamine. ONE-STOP-SHOP tegevused tähendavad:

  1. Asendushoolduse kogemusega noorte ekspertgrupi (edaspidi YEG) töö koordineerimine, s.h ka koosolekute kokku kutsumine, osalejate motiveerimine, noortele projekti tegevuste raames ürituste ja tegevuste läbiviimisega aitamine. Tegevus viiakse läbi koostöös SOS lasteküla eesti Ühinguga.

  2. Online-keskkonna loomine SOS Lasteküla Eesti Ühingu poolt välja valitud, või temaga kokkulepitud platvormi abiga. Käesoleva keskkonna eesmärgiks on tutvustada asendushoolduselt ja abivajavatest peredest noortele teadmisi, mis aitaksid neil edukalt iseseisvat elu alustada, sh. korraldada kohtumisi tööandjatega ja koolitusi teemadel, mis on valitud YEG noorte poolt. Käesoleva tegevuse raames korraldavad YEG noored ka online konsultatsioone ja peer-to-peer kohtumisi teiste noortega ja MTÜ Suunatule ülesandeks on neid selle tegevuse realiseerimises aidata.

  3. SOS Kinderdorf International poolt korraldatud ONE-STOP-SHOP veebinarides osalemine.


Lisa kommentaar

Email again: